يک راه برای معروف شدن!   

راستش من اينو تازه فهميدم که اون روزنامه ای که اين کاريکاتورهای جنجالی رو چاپ کرده؛ تا قبل از اين کار؛ تعداد خوانندهاش به ۱۰۰ نفر هم نمی رسيده!!!

باز هم می بينيم که اون ها؛ يه جورايی به هدفشون رسيدند.

اسکار وايلد ميگه: دشمنانت رو ببخش؛ هيچ چيز نمی تونه به اندازه اين کار؛ اونها رو آزار بده.

 

 

 

لینک