نکات کنکوری (۲)   

ادامه :

۲) خانوم ها هميشه نگران مسايلی هستند؛ که آقايون فراموش می کنند و مردها هم هميشه نگران مسايلی که؛ زنها هرگز فراموش نمی کنند.

۳) به يک زن نگيد که زيباست؛ بگيد که هيچ زن ديگه ای شبيه اون نيست و اون وقت می بينيد که همه چيز رله ميشه!

۴) مردها می خوان که؛ اولين عشق يک زن باشند و زنها می خوان؛ که آخرين عشق اون مرد باشن.

۵) زنی که عاشق شده؛ نميتونه معقول باشه. يا اينکه اگه معقول باشه؛ احتمالا عاشق نشده!

۶) بهتره به زنی که سن واقعيش رو ميگه اعتماد نکنيد؛ چون ممکنه هر چيزی رو لو بده.

 

لینک