من يا گيلبرت   

گيلبرت پارکر معتقده: عشق فاصله نمی شناسه و قاره براش بی معنيه. 

 من معتقدم: عشق خيلی فهميده تر از اين حرف هاست و نه تنها فاصله ها رو به خوبی ميشناسه حتی متراژ خونه و ويلا رو هم کاملا درک می کنه!

البته لا اکراه فی الدين... شما می تونيد حرف گيلبرت رو باور کنيد و خسر الدنيا والآخرة بشيد يا اينکه به من ايمان بياريد و رستگار بشيد.

 

لینک