بشمار شش   

به لطف بعضی از دوستان

صبح اولين روز سال ۸۵ رو با گريه شروع کردم.

 

قابل توجه اونا که ميپرسن من تا حالا گريه هم کردم؟؟!!

لینک