شما نميدونيد به سيستمی که برای محاسبه تاريخ و زمانش مجبوری ثانيه‌هايی که از ساعت ۰۰:۰۰:۰۰ روزِ ۱ ماهِ ۱ سالِ ۱۹۷۰ گذشته حساب کنی و براش الگوريتم بنويسی چی ميگن ؟؟؟

 

 

لینک