نمی‌دونم تجربه‌اش رو داری يا نه،

ترجيح دادنِ غريبه موندنِ بعضی غريبه‌ها ! 

لینک