خوب حالا که رجال امت محمد

با ديدن ۲ سانتيمتر از پاچه بدون پوششِ جمعيت اُناس،

غسل واجب ميشن ...

 بعد از پروژه هسته‌ای،

بايد به فکر يه پروژه بيوتکنولوژی باشيم تا اصلاح ژن روی سربازان امام زمان -جهت کاهش ليبيدو- انجام بشه.

چون ظاهرا مشکل با مانتو گشاد و مقنعه هم حل نميشه. 

لینک