شاکيم   

فکر کن ..

 بعد از نُه ماه که بلاخره قرار شد پنج‌شنبه‌ها تعطيل باشيم

و بعد از کلی نقشه کشيدن واسه اولين پنج‌شنبه تعطيل

فردا مجبورم برم شرکت ،

اونم ساعت ۶ صبح !!!!!

 

اون وقت ميگن از جزئيات لذت ببر!

لینک