Dedicated to all sexy cars   

بعد از اون ب.ام.و که داشت به يه ماتيز شماره ميداد و سر همين قضيه کتک مفصلی خورد، امروز ديدم که يه پرشيا با سی تا سرعت داره تو لاين سرعت ميره..

دقت که کردم ديدم در حال شماره دادن به يه ماتيزه...

تازه فهميدم که ماتيز

سکسی‌ترين ماشين موجود در وطنه!

لینک