درک شباهت بی‌نظيرم

به اسطوره حماقتِ افسانه‌ها،

مرا بيشتر از تو متنفر می‌سازد... 

 

تو که از همه بی‌تقصيرتری!

لینک