هميشه به آخر کار که ميرسم، ميبُرم!

اون مياد و با غر و لُند تمومش می‌کنه

 کمتر از ۵ دقيقه..

آخه هرچی که من نميدونم باهاش چيکار کنم رو يه راست ميريزه تو سطل آشغال ...

 

حالا که با تو به آخر کار رسيدم ميخوام بياد و تمومش کنه!

تموم...

لینک