ياد ايامی

که هر وقت در هفته يه کار بيست دقيقه‌ای واسه شرکت انجام ميداديم، می‌گفتيم: خوب خدا رو شکر، حقوق اين ماه هم حلال شد،

به‌خير ...

لینک