امضا محفوظ   

من دوست دارم زنم چاق باشه

بوی قرمه‌سبزی بده...

 

م.ر.ف.ا

لینک