همه ما ميدونيم كه كشتن كار خوبی نيست

ولی گور بابای اين حرفا

حالا هدف نشونه بگيريد و بزنيد

مثل اونی كه جي.اف.كا رو زد.

لینک