داستان زندگیم را

در کتاب‌ها خوانده‌ بودم

و از آدم‌هایی که می‌شناختم شنیده‌ بودم؛

بماند که همشهری  با خبرهایم درستون حوادثش کلی فروش کرد

و فیلم‌هایی که از زندگیم ساختند قرار است عبرت شود برای همه

ولی ..

 آنها هم می‌شوند یکی مثل من...

 خیلی زود ...

خیلی راحت ... 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید

جامه کهنه است ز بزاز نو