حقیقت

 مثل تیکه گمشده یه پازله

که وقتی می‌ذاری سرجاش

 از دیدن تصویری که مدتها برات مبهم بوده

ـ یا حتی یه شکل دیگه ـ

بد‌جوری جا میخوری...

/ 2 نظر / 6 بازدید
آرش

گاهی هم آنسرتنتی ایز مر بیوتیفول

Daily Memoir

در همین رابطه، یه موقع هایی هست که اون تیکهه رو پیدا می کنی ولی جرأت نداری بذاری سر جاش