اینکه

 شرافتمندانه

 جاکشی کنی هم

 خودش کلی هنر می‌خواهد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
حميد

ولی اينکه با جاکشی شرافتمندانه زندگی کنی اصلا هنر نميخواد