ميزان گير دادن واسه اينکه بری خواستگاری

با اينکه چقدر کت و شلوار بهت بياد،

نسبت مستقيم داره.

/ 2 نظر / 6 بازدید
الی

و ميزان اينکه يک کاکل زری بره دنبال گل در گوگل سرچ کند هم همينطور

پانته آ

چه طوری به اين نتيجه رسيدی؟ چه ربطی داره؟