دارم مریض میشم

البته اگه آلردی نشده باشم!

/ 4 نظر / 16 بازدید
iranian idiot

اين ري اكشن بدنه در مقابل فصل بهار،فصل جفت گيري پستانداران، و شايد يك موجود بي مصرف مانده! هااااان؟

امیرحسین(khazIST)

نه خانم این حرفا چیه آلرژى کدومه شما داری می میری می فهمی؟ داری می میری ! نمی فهمی داری می میری؟ از من گفتن بود!

امیرحسین(khazIST)

فکر کردن به الله ٬ خدا یا هر اسم دیگری به این مفهوم٬ باعث کندی پیشرفت نوع بشر خواهد شد.(khazIST)