گاهی خواب

مجالی است برای انجام آنچه

مشتاقانه میخواهم

و بی‌رحمانه از انجامش عاجزم....

/ 1 نظر / 7 بازدید
الی

موافقم