آينده

فقط فرصتی‌است برای کشف حقايقی نه‌چندان خوشآيند

 که هنوز به بلوغِ درکِشان نرسيده‌ايم!

 

 

/ 7 نظر / 6 بازدید
Daily Memoir

نتیجهء اخلاقی کامنتت اینه که حالت خیلی خوبه ها! خوش باشی همیشه.

Maryam

آره ... اما می‌دونی که اين خوب بودن‌ها کاملا موقتيه! در واقع همين امروز پايان خيلی خوب بودن اين دوره‌است!

Daily Memoir

سخت نگیر، اگه همش خوب باشه که خیلی بی مزه میشه!

Maryam

ولی اگه همش بد باشه خيلی بی‌مزه تر ميشه !

مريم! ترسيدم! خيلی! درسته که من هم از اين آينده ها خيلی پشت سر گذاشتم؛ اما نوشته تو بهش قطعی بودن يک قانون اجتناب ناپذير رو میده که من شجاعتشو واقعا ندارم!

مليحه

کامنت قبلی من بودم! که از زور ترس و ... فراموش کردم اسممو بنويسم!

Maryam

ميدونی مليحه ... خوبی‌ها و قشنگيها هميشه با يک نگاه ديده ميشن اما اون چيزی که با گذشت زمان خوش رو نشون ميده قسمت تاريک و وحشتناک قضيه است ..