چی داشتم می‌گفتم ...

/ 4 نظر / 9 بازدید
olice

همين جا نشستم و يک دل سير ديدمت ... يک دل سير !

dreamer

خيلی ممنونم... داشتی ميگفتی هوای زمستان بايد سرد و آفتابی و هوای تابستان گرم و ابری باشد.

لئون

هيچ شايد شايد همه چيز!

داوينچی

کس شر! :))